• WEMOS D1 R2 WIFI DEV BOARD (ESP8266 / ARDUINO UNO FOOTPRINT)

WEMOS D1 R2 WIFI DEV BOARD (ESP8266 / ARDUINO UNO FOOTPRINT)

(ESP8266 / OTA upload)


SPECIFICATIONS:

 • Microcontroller: ESP8266EX
 • Operating Voltage: 3.3V
 • Digital I/O Pins: 11 (all I/O pins have interrupt/pwm/I2C/one-wire capability, except for D0)
 • Analog Input Pins: 1
 • Flash Memory: 4MB
 • On-Board Switching Power Supply:
 • Input Voltage Range: 9V to 12V
 • Output: 5V at 1A Max
 • Board Dimensions: 68.6mm x 53.4mm (2.701" x 2.102") / Long x Wide
 • Weight: 21.8g

WEMOS D1 R2 WIFI DEV BOARD (ESP8266 / ARDUINO UNO FOOTPRINT)

 • Mã sản phẩm: WeMos D1 R2
 • Tình trạng: Còn hàng
 • 125.000 Đ


Sản phẩn liên quan

ARDUINO UNO R3

ARDUINO UNO R3

COPY BOARD / theo nguyên bản Arduino - phiên bản chất lượng ..

165.000 Đ

WIFI SERIAL TRANSCEIVER MODULE (ESP8266)

WIFI SERIAL TRANSCEIVER MODULE (ESP8266)

WIFI SERIAL TRANSCEIVER MODULE (ESP8266)ứng dụng với Arduino..

60.000 Đ

WIFI SERIAL TRANSCEIVER MODULE (ESP8266) / ESP-01S 8266

WIFI SERIAL TRANSCEIVER MODULE (ESP8266) / ESP-01S 8266

ESP-01S LÀ PHIÊN BẢN CẢI THIỆN CỦA ESP-01, CHO HIỆU NĂNG HOẠ..

75.000 Đ

Tag: WEMOS D1 R2 WIFI DEV BOARD (ESP8266 / ARDUINO UNO FOOTPRINT)