RTC

Arduino Tiny RTC I2C Module (24C32 Memory + DS1307 Clock)

Arduino Tiny RTC I2C Module (24C32 Memory + DS1307 Clock)

Arduino Tiny RTC I2C Module (24C32 Memory + DS1307 Clock)Mod..

20.000 Đ

DS3231 AT24C32 IIC MODULE (RTC)

DS3231 AT24C32 IIC MODULE (RTC)

DS3231 AT24C32 IIC MODULE (RTC)DS3231 AT24C32 IIC module pre..

35.000 Đ

Hiển thị 1 đến 2 trong tổng số 2 (1 Trang)