Arduino

ARDUINO DUE

ARDUINO DUE

ARDUINO DUE Microcontroller AT91SAM3X8E..

420.000 Đ

ARDUINO LEONARDO R3

ARDUINO LEONARDO R3

ARDUINO LEONARDO R3COPY BOARD / theo nguyên bản Arduino - ph..

150.000 Đ

Arduino MEGA ADK

Arduino MEGA ADK

MicrocontrollerATmega2560Operating Voltage5VInput Voltage (r..

0 Đ

ARDUINO MEGA R3

ARDUINO MEGA R3

COPY BOARD / theo nguyên bản Arduino - phiên bản chất lượng ..

250.000 Đ

ARDUINO NANO V3

ARDUINO NANO V3

COPY BOARD / theo nguyên bản Arduino - phiên bản chất lượng ..

190.000 Đ

ARDUINO PRO MICRO - 5V/16MHZ

ARDUINO PRO MICRO - 5V/16MHZ

ARDUINO PRO MICRO - 5V/16MHZ(COPY BOARD)ATmega32U4 running a..

120.000 Đ

ARDUINO PRO MINI

ARDUINO PRO MINI

COPY BOARD / theo nguyên bản Arduino - phiên bản chất lượng ..

60.000 Đ

ARDUINO UNO R3

ARDUINO UNO R3

COPY BOARD / theo nguyên bản Arduino - phiên bản chất lượng ..

165.000 Đ

DIGISPARK ARDUINO (ATTINY85) - DIGISPARK KICKSTARTER

DIGISPARK ARDUINO (ATTINY85) - DIGISPARK KICKSTARTER

DIGISPARK ARDUINO (ATTINY85) - DIGISPARK KICKSTARTERboard mạ..

40.000 Đ

DIGISPARK PRO ARDUINO (ATTINY167)

DIGISPARK PRO ARDUINO (ATTINY167)

DIGISPARK PRO ARDUINO (ATTINY167)là phiên bản nâng cấp của D..

120.000 Đ

LilyPad Arduino

LilyPad Arduino

COPY BOARD / phiên bản chất lượng tốtMicrocontrollerATmega16..

150.000 Đ

WEMOS D1 R2 WIFI DEV BOARD (ESP8266 / ARDUINO UNO FOOTPRINT)

WEMOS D1 R2 WIFI DEV BOARD (ESP8266 / ARDUINO UNO FOOTPRINT)

WEMOS D1 R2 WIFI DEV BOARD (ESP8266 / ARDUINO UNO FOOTPRINT)..

125.000 Đ

WeMos D1 WiFi UNO

WeMos D1 WiFi UNO

WeMos D1 WiFi UNO(ESP8266 / OTA upload)The WeMos D1 is an Ar..

115.000 Đ

Hiển thị 1 đến 13 trong tổng số 13 (1 Trang)